::maklumat terkini kelab


Tujuan Penubuhan

Kelab ditubuhkan adalah bertujuan adalah seperti berikut :

  1. Bagi memaju, menyertai dan menganjurkan aktiviti-aktiviti sukan, sosial, kebudayaan dan kebajikan anggota kerja MARA dan ahli keluarga.
  2. Menanam dan memupuk nilai-nilai murni.
  3. Menanam semangat cinta kepada organisasi MARA.
  4. Meningkatkan imej Korporat MARA.
  5. Membina warga MARA yang sihat dan cergas ke arah peningkatan produktiviti.